Program księgowy KPiR

Program księgowy KPiR

Programy księgowe obejmują formy księgowości: ryczałt, księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz pełną księgowość. Należy pamiętać, że system musi być zawsze jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

To moduł, który umożliwia obsługę księgową firmy rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a także ewidencji, jakie wymagane są w przypadku płatników podatku od towaru  i usługi (rejestr VAT).

Wykorzystując KPiR możemy prowadzić zapis Księgi Przychodów i Rozchodów oraz rejestry VAT. W module zawiera się też ewidencja dodatkowa, ewidencja wynagrodzeń oraz rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdu. Księga pozwala na naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji podatkowej.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to rozbudowany i precyzyjny system, który służy do kontroli, analizowania i generowania informacji dotyczących sytuacji firmy z danego okresu lub od początku jej działania. W pełnej księgowości ewidencjonowane jest każde zdarzenie, takie jak wpływ do kasy, uszkodzenie towaru czy zapłata za produkt.

Pełna księgowość pozwala również na obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8, a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych. Oddzielnie ewidencjonowanie są dokumenty, które nie są fakturami VAT. Mowa o dowodach wewnętrznych, polisach ubezpieczeniowych oraz zleceniach.

Środki trwałe

Moduł umożliwia zarządzanie pełnym cyklem związanym ze środkiem trwałym od kupna/przekazania aż do sprzedaży albo likwidacji. Program pozwala przeprowadzanie oraz ewidencjonowanie operacji dokonywanych na ŚT, m.in. modernizacja, likwidacja, sprzedaż i czy przekazanie.

Chcesz wiedzieć więcej o programie księgowym? Interesuje Cię wersja demonstracyjna systemu? Wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.