Connecto DMS – system dla każdej firmy?

Connecto DMS to system składający się z czterech różnych modułów. Integruje się z oprogramowaniem klasy ERP, a jego funkcjonowanie możliwe jest w każdej branży. Dosłownie. Poznaj system wykorzystywany w firmach z całej Polski.

System informatyczny dla każdej firmy? Connecto DMS

System Connecto DMS można zastosować w każdej firmie, niezależnie od branży. Dzieje się tak dlatego, że oprogramowanie składa się z modułów, które można dowolnie skonfigurować. Twórcy odpowiedzialni za Connecto DMS zwrócili uwagę na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Choć w wielu miejscach obieg dokumentu czy kontakt z Klientem wygląda podobnie, to są właściciele firm posiadający specjalnie wymagania. Dzięki odpowiedniej „konstrukcji” system można zmodyfikować bez większych kosztów.

Dlatego nie ma jednej branży, w której wykorzystywane jest opisywane rozwiązanie. Sprawdza się ono zarówno w branży budowlanej, produkcyjnej, usługowej, jak i projektowej. Mówiąc wprost, Connecto DMS usprawnia workflow poprzez wykorzystanie poniżej opisanych modułów.

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów zapewnia prosty przepływ faktur i zamówień, ale też informacji, jakie trafiają do firmy. Dzięki temu narzędziu właściciele oraz pracownicy przedsiębiorstwa mają szybki dostęp do dokumentu lub informacji z danego okresu.

Mogą określić precyzyjnie to, czego szukają. Oczywiście przy konfiguracji systemu ustalane są możliwości i dostępy dla danego użytkownika. Dzięki temu każdy z nich widzi tylko niezbędne mu do pracy wycinek systemu.

Connecto DMS - obieg dokumentów

fot. Connecto DMS – obieg dokumentów

Zarządzanie relacjami z Klientem CRM

CRM do zarządzania relacjami z Klientem zapewnia indywidualne podejście do każdego z nich, a ponadto pozwala być z nimi w stałym kontakcie. Korzystając z oprogramowania minimalizujemy ryzyko związane z niewykonaniem telefonu do Klienta, czy wysłania maila z przypomnieniem o naszej ofercie.

Każde działanie handlowca zapisywane jest w systemie. Widoczna jest historia działań, dzięki czemu wiemy, co ustaliliśmy z Klientem krok po kroku oraz co można jeszcze zaproponować. Dostępne są wszystkie zebrane dane o kontrahentach, partnerach i wszystkich osobach, które są związane z firmą.

Connecto DMS - CRM

fot. Connecto DMS – CRM

Business Intelligence

Business Intelligence wykorzystywane do monitorowania sytuacji w firmie. W grę wchodzi kontrola finansów, jak i działań wykonywanych przez pracowników. Tworzenie analiz z dostarczonych wcześniej raportów sprawia, że osoby decyzyjne mogą w każdym momencie podejmować kluczowe dla przedsiębiorstwa decyzje.

Connecto DMS - Business Intelligence

fot. Connecto DMS – Business Intelligence

Prowadzenie projektów

Prowadzenie projektów z Connecto DMS pozwala działanie w kilku projektach jednocześnie. Umożliwia harmonogramowanie i budżetowanie zadań, rozpisanie pracy ludzi i maszyn oraz tworzenie raportu.

Connecto DMS - projekty

fot. Connecto DMS – projekty

Interesuje Cię wdrożenie systemu Connecto DMS? Umów się na prezentację i poznaj szczegóły. Zadzwoń 32 420 66 21 lub skorzystaj z formularza.

Firma

NIP

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Uprzejmie informujemy, że:
a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.