Jednolity Plik Kontrolny dla MŚP już 1 stycznia 2017!

Jednolity Plik Kontrolny - kogo obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny zacznie obowiązywać małe i średnie firmy od 1 stycznia 2017 roku. Co to oznacza dla milionów przedsiębiorców i czym jest popularny już „JPK”?

Jednolity Plik Kontrolny – struktury

Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich firm oznacza, że co miesiąc będą musiały przekazywać informacje o swoich finansach fiskusowi. Sam plik podzielony jest na 7 struktur, w które wchodzą:

Kogo dotyczy Jednolity Plik Kontrolny?

Obecnie obowiązek wysyłania JPK obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 250 osób i te, w których roczny obrót jest równy albo nie przekraczaj 50 mln euro. Plik wysyłają również firmy, gdzie bilans roczny jest wyższy niż 43 mln euro.

1 stycznia 2017 plik będzie wymagany także od sektora MŚP, czyli małych i średnich firm. Przedsiębiorcy pierwsze dane z ewidencji VAT będą musieli dostarczyć do 25 lutego 2017 roku (dane za styczeń).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. dotycząca swobody działalności gospodarczej mówi, że za małego przedsiębiorcę uważane są osoby prawne albo fizyczne, które w ciągu ostatnich 2 lat zatrudniały mniej niż 50 osób lub nie osiągnęły obrotu netto ze sprzedaży towarów/usług/transakcji pieniężnych przewyższającego równowartość 10 mln euro.

Średni przedsiębiorca to zgodnie z ustawą każdy, kto przynajmniej w ciągu 2 lat zatrudniał więcej niż 250 osób i osiągnął w ciągu roku obrót dotyczący sprzedaży, usług albo transakcji, które nie przekroczyły w polskich złotych równowartości 50 mln euro.  Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego roku nie przekroczyła w złotych równowartości 43 mln euro.

1 stycznia 2018 roku jednolity plik kontrolny obejmie mikroprzedsiębiorców.

Jaka jest kara za nieprzesłanie pliku?

Na podstawie art. 80. Kodeksu Karnego Skarbowego, przedsiębiorca nie składając JPK w terminie naraża się na odpowiedzialność karną w postaci przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Przestępstwo skarbowe wiąże się z grzywną wynoszącą od 10 do 120 stawek dziennych. Stawka ta nie może być mniejsza niż  1/30 części minimalnej płatność za pracę oraz nie może przekraczać jej czterystukrotności. Wykroczenie skarbowe to grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości pensji minimalnej.

Systemy obsługujące Jednolity Plik Kontrolny

Przedsiębiorcy powinni na własną rękę sprawdzić czy ich system informatyczny jest gotowy na obsługę JPK. Zdarzały się sytuacje, w których firmy musiały natychmiastowo decydować się na zmianę oprogramowania, bo te dotychczasowe nie integrowało się JPK.

Źródło: http://www.oprogramowaniedlafirmy.pl/jednolity-plik-kontrolny-male-srednie-firmy