Program dla firm budowlanych i deweloperów

Oprogramowanie dla firm budowlanych i deweloperów

Program dla firm budowlanych oraz deweloperów to nie tylko gotowe systemy z ograniczoną funkcjonalnością. Obecnie wykorzystywane są rozwiązania, które pozwalają rozliczać bieżący budżet i kontrolować każdy ruch, prowadząc kilka projektów jednocześnie.

Wszelkie pytania i wątpliwości rozwiewa oprogramowanie dobierane pod konkretną branże. W tym przypadku skupimy się na branży budowlanej. Oprogramowanie dla budownictwa dobierane indywidualnie można podzielić na obszary działania oraz dostępne rozwiązania.

Oprogramowanie dla budownictwa a obszary działania

 • Zarządzanie projektami
  Zarządzanie projektami lub po prostu prowadzenie projektów budowlanych umożliwia dostęp do każdej informacji z prowadzonej budowy. Karta projektu pokazuje nakład finansowy i ilości dla danego zadania czy etapu. Dodanie nowej dokumentacji, która będzie powiązana z projektem to kwestia kilku kliknięć.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
  Korzystanie z systemu ułatwia zarządzanie poprzez tworzenie formularzy, uprawnień i tworzenia konkretnego obiegu dla każdego z procesów. Warto zaznaczyć, że stworzenie prawidłowego procesu obiegu faktury kosztowej wpłynie na przyśpieszenie jej zatwierdzenia i przekazania dalej do systemu lub odrzucenia. Rozwiązanie te integruje się z systemami ERP.
 • Business Intelligence
  Prezentowane rozwiązanie business intelligence to opcja na dokładnie i szybkie analizowanie danych z każdego obszaru firmy. Potężne narzędzie raportujące pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji, które wpływają na kondycje firmy. Pulpit użytkownika jest w całości spersonalizowany.

Systemy informatyczne dla firm budowlanych

 • Elektroniczny obieg dokumentów
  Elektroniczny obieg dokumetnów  w dużym stopniu automatyzuje zadania wszystkich działów w firmie. Ręczne wypisywanie księgi kancelaryjnej lub opisywanie przesyłki pocztowej to przeszłość. Oprogramowanie jest w stanie zdefiniować każdy z dokumentów papierowych, które krążą po przedsiębiorstwie i rejestrowane są w systemie.
 • Budżetowanie i harmonogramowanie
  Kolejny z elementów, jakie zawiera oprogramowanie dla budownictwa. Dokładna i bieżąca informacja związana z zaangażowaniem finansowym ilościowym i czasowym na danym kontrakcie, jest dostępna cały czas dla managera projektu i zarządu spółki.
 • CRM dla deweloperów
  Platforma to także ukłon w stronę deweloperów i biur nieruchomości. Spersonalizowanie system dla danej firmy wykonywane jest przez specjalistów. Oprogramowanie może zawierać CRM z bazą klientów, opisem inwestycji uzupełnianego zdjęciami, czy procesem obsługi i sprzedaży.

Program dla firmy budowlanej

Oprócz opisanych rozwiązań, w systemie znajdziemy też ofertowanie, narzędziownie i zasoby oraz inne moduły, które są niezbędne dla funkcjonowania firmy w branży budowlanej. Więcej informacji o systemie znajduje się na stronie producenta http://oprogramowaniedlabudownictwa.pl

Szukasz systemu informatycznego, ale nie wiesz na co zwrócić uwagę? Wypełnij formularz, nasi specjaliści dobiorą rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Firma

NIP

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Uprzejmie informujemy, że:
a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.